NR
 ZAWODNIK  ROCZNIK PUNKTY
 ZBIÓRKI PRZECHWYTY
 ASYSTY  BLOKI
 
 1. M.OLSZEWSKI
 1995        
   
      
     
    
 
 2. W.PACZKOWSKI
 1996    
   
            
    
    
 
 3. D.HINC
 1996    
   
      
    
    
 
 4. R.JAŻDŻEJEWSKI
 1997    
   
       
    
    
 
 5. K.KUCZKOWSKI         1995    
    
            
    
 
 6. W.WYSOCKI
 1997     
    
       
    
    
 
 7. J.GLISZCZYŃSKI
 1995     
   
       
    
    
 
 8. B.DRASZANOWSKI
 1997     
    
       
    
    
 
 9. M.CZARNOWSKI
 1995     
    
       
    
    
 
 10. M.EJSMONT             
 1997     
    
       
    
    
 
 11. P.MICHALAK
 1995     
   
       
    
    
 
 12. A.DRZYCIMSKI
 1995     
    
       
    
    
 
 13. S.DREWEK
 1997     
    
       
    
    
 
 14. K.HACKERT
 1996     
    
       
    
    
 
 15. P.SIKORSKI  1997